Členské příspěvky

ATLETIKA                                                                        1900,-Kč

GYMNASTIKA                                                                 1930,- Kč

KARATE                                                                           1950,- Kč

KARATE NÁBORY                                                          1550,-Kč

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA                                              1600,- Kč

TRAMPOLÍNY děti leden - červen                               1890,-Kč

TRAMPOLÍNY dospěláci leden - březen ( 2,5 měsíce ) 1000,-Kč

TRAMPOLÍNY dospěláci duben - červen ( 2,5 měsíce )1000,-Kč

 

1.pololetí = září - leden (platba nejpozději do 15.9.)
2.pololetí = únor - červen (platba nejpozději do 31.1.)

číslo účtu:  115-5919130217/0100

U VŠECH PLATEB VŽDY UVÁDĚJTE:
Variabilní symbol: rodné číslo člena (bez lomítka)

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení člena, oddíl ( atletika, karate, přípravka, gymnastika ).

 

 V DOBĚ VŠECH ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN KROUŽKY NEPROBÍHAJÍ!!! ŠKOLA JE V TUTO DOBU ZAKÓDOVANÁ!!!